รับงานถ่ายภาพและเก็บความประทับใจ


ประเภทงานที่รับ  / wenutphoto / โทร 080-540-1850 /


 +งานแต่งงาน งานหมั้น งานพิธี และ Prewedding


(นอกสถานที่) งานรับปริญญาทุกรอบทั่วประเทศ


งานมงคล และถ่ายโฆษณารีวีวต่างๆ 


          ::จากช่างภาพเรียนสายตรง มีประสบการณ์::