Contact Info


========== SARAWUT PHOTOGRAPHER ===========รับถ่ายงาน : พิธีสมรส | พิธีอุปสมบท | รับปริญญา | ถ่ายแฟชั่น ฯ

Contact us : 0869313173Fanpage : www.facebook.com/SarawutphotographFacebook : www.facebook.com/tomkpp

ตารางค่าบริการรับถ่ายภาพ

ครึ่งวัน

เต็มวัน

  รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)


สิ่งที่คุณจะได้รับ 

- ไฟล์ภาพคุณภาพระดับ Jpeg

- ไรท์ลงแผ่น DVD ไฟล์สีธรรมชาติ พร้อมแก้ สี แสง ให้สวยงามทำไฟล์ภาพให้ใหญ่ขึ้น

- ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ และ ไฟล์ภาพที่ทำการย่อขนาดแล้วสำหรับโพสเฟสบุ๊ค หรือเปิดดูในคอม

- พร้อมกล่อง DVD และปกออกแบบอย่างสวยงาม

- ส่งงานภายในกำหนดไม่เกิน 20-30 วัน3,500

4,000

  รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)


สิ่งที่คุณจะได้รับ 

- ไฟล์ภาพคุณภาพระดับ Jpeg

- ไรท์ลงแผ่น DVD ไฟล์สีธรรมชาติ พร้อมแก้ สี แสง ให้สวยงามทำไฟล์ภาพให้ใหญ่ขึ้น

- ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ และ ไฟล์ภาพที่ทำการย่อขนาดแล้วสำหรับโพสเฟสบุ๊ค หรือเปิดดูในคอม

- พร้อมกล่อง DVD และปกออกแบบอย่างสวยงาม

- ส่งงานภายในกำหนดไม่เกิน 20-30 วัน-

4,000

  รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)


สิ่งที่คุณจะได้รับ 

- ไฟล์ภาพคุณภาพระดับ Jpeg

- ไรท์ลงแผ่น DVD ไฟล์สีธรรมชาติ พร้อมแก้ สี แสง ให้สวยงามทำไฟล์ภาพให้ใหญ่ขึ้น

- ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ และ ไฟล์ภาพที่ทำการย่อขนาดแล้วสำหรับโพสเฟสบุ๊ค หรือเปิดดูในคอม

- พร้อมกล่อง DVD และปกออกแบบอย่างสวยงาม

- ส่งงานภายในกำหนดไม่เกิน 20-30 วัน-

7,000

  รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา


สิ่งที่คุณจะได้รับ 

- ไฟล์ภาพคุณภาพระดับ Jpeg

- ไรท์ลงแผ่น DVD ไฟล์สีธรรมชาติ พร้อมแก้ สี แสง ให้สวยงามทำไฟล์ภาพให้ใหญ่ขึ้น

- ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ และ ไฟล์ภาพที่ทำการย่อขนาดแล้วสำหรับโพสเฟสบุ๊ค หรือเปิดดูในคอม

- พร้อมกล่อง DVD และปกออกแบบอย่างสวยงาม

- ส่งงานภายในกำหนดไม่เกิน 20-30 วัน3,500

4,000