เว็บบอร์ด ไทยมัลติพลาย


เกษียณจากกงานอย่างยั่งยืนด้วยเงินสมทบชราภาพ

โพสเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:45 | เข้าชม 8 ครั้ง           คนเราเมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้ นอกจากที่เราจะอยู่กับพ่อแม่จนเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม เราก็จะต้องออกจากอ้อมอกของพ่อแม่เพื่อดำเนินชีวิตของเราเองและโตด้วยตัวเอง ทำงานหาเลี้ยงชีพ รวมถึงถ้าคนไหนมีครอบครัว ก็จะต้องดูแลครอบครัว ลูก ภรรยา หรือสามี เพื่อให้ครอบครัวของเรานั้นมีกินมีใช้ และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ วนเป็นวงจรเช่นนี้ไปตามยุคตามสมัย ซึ่งการที่เราจะสามารถทำเช่นนี้ได้ ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องเริ่มจากการทำงาน หาเงิน ด้วยอาชีพที่แตกต่างกันออกไป บางอาชีพสบาย บางอาชีพลำบากนะครับ แต่ทุกอาชีพก็ได้มาซึ่งผลตอบแทนเป็นรายเดือนที่เราได้มีเงินไว้กินไว้ใช้ในแต่ละวันนั่นเอง แต่ที่นี้เราจะทำอย่างไร ถ้าเราคิดต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราเกิดทำงานไม่ไหว เจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่เสียชีวิต เราจะมีสิทธิ์อะไรได้บ้าง มีความคุ้มครองหรือเราจะมีความมั่นคงของชีวิตได้อย่างไรนะครับ วันนี้เรามาดูกันเลย          การทำงานถ้าอยู่ในระบบราชการนั้น ก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามระบบอยู่แล้ว แต่ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้าง หรือทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนก็มีระบบประกันสังคมขึ้นมา เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลสำหรับผู้ที่ทำงาน ภายหลังการเสียชีวิต ลาป่วย ว่างงาน หรือลากออกนะครับ โดย ประกันสังคม ถือเป็นกองทุนสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจะทำการหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสังคมในการดำรงชีวิตของสมาชิกที่มีรายได้ ซึ่งประกันสังคมหรือระบบประกันสังคมนั้นมีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยพึ่งเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2480 อย่างไรก็ตามประเทศไทยเริ่มมีสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ในการคุ้มครองลูกจ้างจากการเจ็บป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานและนอกเหนือจากการทำงาน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย ผู้ประกันตน ก็คือลูกจ้างนั่นเองครับ นายจ้าง และรัฐบาล โดยประกันสังคมนั้นก็ทำขึ้นเพื่อ เป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน ทั้งการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และตาย ประกันตนจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลและการทดแทนรายได้ อย่างเช่นเมื่อผู้ประกันตนต้องการพบแพทย์ยามป่วยไข้ ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ประกันตนจะได้รับนะครับ          ประกันสังคม โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และเงินสมทบชราภาพ โดยที่เราจะได้รับเมื่อเราออกจากงานหรือเกษียณนะครับ ซึ่งมาจาก 3% ของฐานเงินเดือน หมายความว่า หากเราจ่ายเงินสมทบในอัตราสูงสุดที่ 750 บาทต่อเดือน ก็จะถูกหักเงินเข้ามาเป็นเงินออมชราภาพ จำนวน 450 บาท ทันที          การทำประกันสังคมเอาไว้ หรือการส่งเงินเข้ากองทุนต่างๆ นะครับ ก็เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่า เมื่อเราว่างงานลงนั้นหรือเราไม่สามารถทำงานได้ เราจะยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยการออมเงินของเราในช่วงที่ทำงานไหวอยู่นั่นเองครับ   แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ