เว็บบอร์ด ไทยมัลติพลาย


5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศ

โพสเมื่อ วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 20:59 | เข้าชม 23 ครั้ง5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศในปัจจุบันการโอนเงินระหว่างประเทศมีมากขึ้น ทั้งจากการโอนเงินเพื่อซื้อสินค้า โอนเงินให้คนในครอบครัว โดยเฉพาะการโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการโอน อีกทั้งเป็นช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ในการโอนเงินระหว่างประเทศหรือการโอนเงินต่างประเทศนั้นมีข้อควรรู้ 5 ประการที่ควรทำความเข้าใจเสียก่อน เพื่อการวางแผนการเงินอย่างถูกต้อง
 1. มีช่องทางการโอนเงินที่หลากหลายสำหรับบริการโอนเงินของไทยพาณิชย์นั้นสามารถเช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้และมีช่องทางให้เลือกหลายช่องทาง เช่น บริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน SWIFT CODE, บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ Money Gram, บริการโอนเงินไปยังต่างประเทศ ผ่าน SCB EASY App, โอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB Easy Net, บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศผ่าน RIA เป็นต้น
 1. ค่าบริการที่ไม่แพงค่าธรรมเนียมในการรับเงินนั้นอยู่ที่ 0.25 % ของยอดโอนเข้า โดยเริ่มต้นที่ 300 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ส่วนการโอนเงินไปต่างประเทศจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามประเทศปลายทางและจำนวนเงินก้อนที่โอนไป
 1. ระยะเวลาในการรับหรือโอนระยะเวลาในการรับเงินจากการโอนปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับธนาคารของประเทศปลายทางว่าจะจ่ายเงินออกมาช้าหรือเร็วแค่ไหน ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 3-5 วันทำการ ยกเว้นการโอนใน SCB Easy App ที่ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) ใช้เวลา 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ สำหรับกลุ่มสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ใช้เวลา 2 วินาที - 2 ชั่วโมง
 1. เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับหรือโอนเงิน
 • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ


 • ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่


 • สกุลเงินและจำนวนเงินโอน


 • SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่


 • วัตถุประสงค์การโอนเงิน


 • เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน และสำหรับคนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)
 1. ข้อควรรู้เพิ่มเติม / เงื่อนไข / ข้อห้าม
 • ด้วยความแตกต่างทางช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของระบบการโอนเงินของธนาคารในแต่ละประเทศ


 • การโอนเงินหรือธุรกรรมการเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถทำรายการได้


 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร


 • กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned) จะไม่สามารถทำการโอนเงินได้การโอนเงินต่างประเทศเป็นบริการที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของระยะทาง ให้การวางแผนการเงิน เป็นไปอย่างราบรื่นลงตัว ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถโอนเงินก้อน ซื้อพันธบัตร หรือซื้อกองทุนได้เสมอ ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ   แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ