เว็บบอร์ด ไทยมัลติพลาย


3 องค์กรช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย

โพสเมื่อ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:07 | เข้าชม 26 ครั้ง

 ปัจจุบันยังมีเด็กอีกหลายล้านคนในสังคมที่ขาดโอกาสในแง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ตลอดไปจนถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ควรจะได้รับแต่ก็ต้องพลาดโอกาสไปเพียงเพราะอุปสรรคทางด้านฐานะ แต่ในความโชคร้ายของเด็กเหล่านี้ก็ยังมีความโชคดีที่มีองค์กรช่วยเหลือเด็ก สังกัดจากทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หยิบยื่นโอกาสและแก้ไขปัญหาให้เด็กยากไร้ในสังคมได้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นทั่วๆ ไป พามาทำความรู้จัก 3 องค์กรช่วยเหลือเด็กหลักๆ ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง :- องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Childrenองค์กรช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันทำหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ในที่นี้รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเป้าหมายหลักขององค์กรคือให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางให้ได้มากที่สุด ในที่นี้ได้แก่ เด็กผู้ลี้ภัย, เด็กข้ามชาติ, เด็กพิการ, เด็กที่เกิดในชนกลุ่มน้อยหรือเด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันโฟกัสหลักขององค์กรนี้คือการเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือเด็กข้ามชาติในค่ายอพยพลี้ภัยแห่งภาคตะวันตกหรือชายแดนอื่นๆ ที่มีเด็กข้ามชาติอาศัยอยู่ แล้วหาทางออกให้กับปัญหานี้ต่อไป มูลนิธิเด็ก (Foundation For Children)องค์กรช่วยเหลือเด็กที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแบบรอบด้าน ตั้งแต่การดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน สวัสดิการต่างๆ ที่เด็กหนึ่งคนควรจะได้รับ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ คุ้มครองดูแลสิทธิ์ทางด้านการศึกษาให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม รู้จักสิทธิ เสรีภาพของตนเอง ทั้งในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น สนับสนุนทางด้านงานศิลปะ ดนตรี นิทาน หรือกิจกรรมนันทนาการใดๆ ก็ตามที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้แก่ตัวเด็ก และที่สำคัญคือการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน อย่างเช่นการถูกทารุณ ถูกทอดทิ้ง ถูกใช้แรงงานแบบผิดกฎหมาย หรือเด็กที่ถูกบีบบังคับให้เป็นโสเภณี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ ประเทศไทย)อีกหนึ่งองค์กรช่วยเหลือเด็กที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและให้ความคุ้มครองแก่ตัวเด็กจากปัญหารอบทิศทางที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเด็ก และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นผันแปรไปตามสภาพสังคม นอกจากจะเข้าให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางแล้ว ยูนิเซฟเองยังแสวงหาหลักฐานจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายคุ้มครองเด็กต่อไป เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้สิทธิของตนเอง ไม่ควรมีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง ซึ่ง 3 องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นและยินดีให้ความคุ้มครองเด็กที่มีสภาวะเปราะบางอย่างเต็มที่โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด 


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ