• TGS 2009 9-11 Jan '09
  24   61  
  15 ม.ค. 52 | 23:12

 • วันเด็ก 2552 Thailand Game Show
  37   38  
  13 ม.ค. 52 | 18:00

 • TGS 2009 - Hironobu Kageyama (SAT)
  83   6  
  12 ม.ค. 52 | 09:20