• รถม้า..ลำปาง..
  11   25  
  22 เม.ย. 51 | 13:43

 • ..ว่างงาน..
  50   94  
  4 พ.ย. 52 | 13:15

 • ..น้ำใส..ทรายขาว..
  61   86  
  24 มี.ค. 53 | 12:45

 • .. ปั่น..สร้างภาพ ..
  27   61  
  9 ก.ค. 53 | 12:41

 • สังเกตการณ์ ..
  59   102  
  19 ธ.ค. 51 | 16:31

 • ..พะเนินทุ่ง..
  80   11  
  15 ก.พ. 54 | 23:18

 • ..ฮักเจียงฮาย..
  43   67  
  1 พ.ย. 52 | 14:08

 • ไปสวนรถไฟ ..
  55   163  
  19 พ.ย. 50 | 14:33

 • เจ้าดวงตะวัน
  22   89  
  18 พ.ย. 51 | 14:47

 • พะรุงพะรังทีม
  54   46  
  28 เม.ย. 51 | 16:50

 • .. น้ำจรดฟ้า.. ทะเลแหวก ..
  79   24  
  30 เม.ย. 53 | 14:51

 • สีสรร..วันเสาร์
  21   66  
  4 ก.ค. 51 | 12:52

 • เด็กเปื่อย ..ไม่ป่วย..
  39   62  
  19 ส.ค. 51 | 16:26

 • ผมม้า..หน้าเหมือน.... = ' ' =
  12   44  
  21 เม.ย. 50 | 00:27

 • ตาแดงๆ..
  51   84  
  13 ส.ค. 51 | 14:46

 • เป็นห่วง..เป็นใย..
  13   46  
  23 พ.ค. 51 | 15:44

 • ตะวัน..ยอแสง ..
  34   53  
  17 ต.ค. 50 | 15:16

 • แสงและเงา
  12   76  
  25 มิ.ย. 51 | 19:26

 • ลูกลิง..ในสวนธรรม..
  20   75  
  11 ก.ย. 52 | 19:16

 • เทวดาองค์น้อยๆ..
  49   129  
  11 มี.ค. 52 | 11:57