• ทะเลสาบพลิตวิคเซ่ย์ (Pitvice Lake National Park)
  11   14  
  17 ธ.ค. 53 | 09:18

 • Sibenik : Croatia
  24   8  
  7 มิ.ย. 53 | 23:11

 • Krka National Park : Croatia
  10   22  
  6 มิ.ย. 53 | 20:23

 • Dubrovnik : Croatia
  38   22  
  10 มิ.ย. 53 | 00:58

 • Split : Croatia
  10   5  
  10 มิ.ย. 53 | 01:08

 • Plitvice Lakes National Park : Croatia
  21   20  
  10 มิ.ย. 53 | 01:14

 • Zadar, Vodice : Croatia
  18   44  
  6 มิ.ย. 53 | 19:53

 • Black & White : Croatia
  13   18  
  13 มิ.ย. 53 | 19:05

 • Sleepless in Zagreb.
  12   10  
  10 มิ.ย. 53 | 01:26