• วัดเบญจมบพิตร
    1  
    21 พ.ย. 56 | 17:19

  • วันมาฆบูชา เวียนเทียน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร [2013]
    14  
    26 ก.พ. 56 | 10:29