• วัดอรุณ B&W
  10  
  17 ก.ย. 60 | 12:45

 • วัดอรุณราชวราราม
  10  
  6 เม.ย. 59 | 11:13

 • Bangkok Countdown 2016 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  9  
  4 ม.ค. 59 | 17:43

 • วัดพระแก้ว|พระบรมมหาราชวัง|วัดอรุณฯ
  22   1  
  9 เม.ย. 56 | 00:44

 • เจ้าพระยายามเย็น
  2   6  
  6 ก.ค. 53 | 14:46

 • จากกุฎีจีนถึงวัดอรุณ
  50  
  18 มี.ค. 54 | 00:45

 • วัดอรุณราชวราราม
  35   2  
  3 มี.ค. 53 | 14:36

 • วัดอรุณ ...A day in Summer
  8   21  
  27 มิ.ย. 52 | 22:38

 • กรุงเทพฯ-พระนคร
  11   1  
  6 ก.ค. 55 | 07:41