• วัดอรุณ B&W
  10  
  17 ก.ย. 60 | 12:45

 • วัดอรุณราชวราราม
  10  
  6 เม.ย. 59 | 11:13

 • Bangkok Countdown 2016 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  9  
  4 ม.ค. 59 | 17:43

 • Accidental boat trip
  5  
  15 มี.ค. 58 | 21:30

 • Bangkok Landscape
  3  
  18 พ.ย. 56 | 22:23

 • วัดพระแก้ว|พระบรมมหาราชวัง|วัดอรุณฯ
  22   1  
  9 เม.ย. 56 | 00:44

 • วัดอรุณ-วัดพระแก้ว
  17  
  28 มี.ค. 56 | 13:41

 • วัดโพธิ์ 27-09-09
  43  
  10 มี.ค. 56 | 18:30

 • วัดอรุณ 7-8-09
  34  
  10 มี.ค. 56 | 18:28

 • :: Sleepless in Bangkok ::
  9  
  5 ก.พ. 56 | 10:01

 • Happy New Years 2013
  5  
  3 ม.ค. 56 | 17:37

 • วัดอรุณฯ 12 DEC 08
  32   16  
  14 ธ.ค. 51 | 12:23

 • ยามเย็นที่ท่าเตียน
  15   2  
  26 เม.ย. 54 | 15:00

 • Rec Tour Trip in Bangkok 1FEB 09
  64   17  
  11 ก.พ. 52 | 00:15

 • เจ้าพระยายามเย็น
  2   6  
  6 ก.ค. 53 | 14:46

 • จากกุฎีจีนถึงวัดอรุณ
  50  
  18 มี.ค. 54 | 00:45

 • วัดอรุณ-วัดโพธิ์-วัดเล่งเน่ยยี่
  43   63  
  5 ม.ค. 52 | 07:55

 • วัดอรุณ ปีใหม่ 2554
  8   8  
  4 ม.ค. 54 | 00:16

 • Central World 2010
  9   9  
  4 ม.ค. 54 | 00:03

 • วัดอรุณราชวราราม
  35   2  
  3 มี.ค. 53 | 14:36