• วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) อ.แม่สอด จ.ตาก
    4  
    7 เม.ย. 56 | 02:13